Kancelaria Adwokatów
i Radców Prawnych

Pawlak, Masianis-Pawlak s.c.

O kancelarii

Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Pawlak, Masianis-Pawlak s.c. to zespół młodych i dynamicznie rozwijających się prawników świadczący usługi prawne na rzecz klientów indywidualnych oraz podmiotów gospodarczych. 

Naszym klientom staramy się proponować najkorzystniejsze oraz najskuteczniejsze rozwiązania prawne i to ich zadowolenie ze świadczonych usług jest dla nas najważniejsze. Dbamy również o zachowanie pełnej dyskrecji w relacjach z klientami.

O nas

  • Anna Masianis-Pawlak

    Adwokat


    Specjalizuje się w prawie karnym i rodzinnym. Absolwentka prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. W latach 2012 - 2014 odbyła aplikację adwokacką w Wielkopolskiej Izbie Adwokackiej w Poznaniu. Wpisana na listę adwokacką prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Poznaniu.


  • Marcin Pawlak

    Radca prawny


    Specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie cywilnym i handlowym. Posiada doświadczenie w zakresie skutecznego dochodzenia wierzytelności na rzecz swoich klientów. Absolwent prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. W latach 2010 - 2012 odbył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Bydgoszczy.

Zakres usług

Kancelaria oferuje pomoc prawną oraz reprezentowanie klientów w postępowaniach sądowych
w sprawach z zakresu:

Prawa cywilnego w tym m.in. o:
wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym lub nakazowym, ochronę prawa własności, ochronę naruszonego posiadania, zasiedzenie, ustanowienie służebności, odszkodowanie za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania, odszkodowanie za szkody wyrządzone czynem niedozwolonym, odszkodowanie za wypadki komunikacyjne, zadośćuczynienie za szkody wyrządzone czynem niedozwolonym, zadośćuczynienie za naruszenie dóbr osobistych, stwierdzenie nabycia spadku, zachowek, przyjęcie lub odrzucenie spadku, dział spadku

Prawa karnego w tym m.in.:
reprezentowanie oskarżonego lub podejrzanego w charakterze obrońcy, reprezentowanie obwinionego w charakterze obrońcy w sprawach o wykroczenia, reprezentowanie pokrzywdzonego, oskarżyciela posiłkowego lub oskarżyciela prywatnego, reprezentowanie osób skazanych

Prawa rodzinnego w tym m.in. o:
rozwód z orzekaniem o winie, rozwód bez orzekania o winie, separację, unieważnienie małżeństwa, ustanowienie rozdzielności majątkowej, podział majątku wspólnego, zasądzenie alimentów, podwyższenie alimentów, obniżenie alimentów, ustalenie kontaktów z dzieckiem, zmiana postanowienia w przedmiocie kontaktów z dzieckiem, pozbawienie władzy rodzicielskiej, ograniczenie władzy rodzicielskiej, ustalenie ojcostwa

Postępowania egzekucyjnego w tym m.in.:
wniosek o wszczęcie egzekucji, wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty, pozew o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności, pozew o zwolnienie rzeczy spod zajęcia

Ponadto Kancelaria oferuje reprezentowanie stron w toczących się postępowaniach sądowych, a także:
sporządzanie pism procesowych, m.in. pozwów i odpowiedzi na pozew,
sporządzanie środków odwoławczych, m.in.:
sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym, sprzeciw od wyroku zaocznego, zarzuty od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym, zażalenia, apelacje


Kontakt

Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych
Pawlak, Masianis-Pawlak s.c.

 

Dane adresowe
ul. Sikorskiego 32
64-980 Trzcianka

Anna Masianis-Pawlak
tel. kom. 785-721-651
anna.masianispawlak@op.pl

Marcin Pawlak
tel. kom. 601-284-023
marcin.pawlak1@op.pl

 

Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Pawlak, Masianis-Pawlak s.c.

Socjalmedia:

Formularz kontaktowy

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy.